Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
İnternette ara:
Kuşlara Yardım Edin!
Ana sayfa   ›   Yanı Başınızdaki Yaşayan Bahar!
Drukuj
Arkadaşıma gönder

Yanı Başınızdaki Yaşayan Bahar!

Avrupa'dan otuzdan fazla ülkede aynı anda uygulanan Yaşayan Bahar'ın Türkiye'deki etkinliklerini Doğa Derneği ve Doğa Okulu yürütüyor. Yaşayan Bahar'a gözlemci ya da eğitim, tasarım, tanıtım konularında gönüllü destek vermek için   adresinden iletişime geçebilirsiniz.
 Yaşayan Bahar eğitim sunumunu buradan indirebilirsiniz.
image
Doğa Okulu’na göre doğadüşünür, yazar, çizer. Bu düşünceler kağıtlara düşen mürekkep lekelerine değil, dağlardan denizlere savrulan nehirlere, milyarlarca canlının ahenk içindeki yaşamına, atomun çekirdeğine ve evrenin sonsuzluğuna kazınmıştır. Doğa Okulu, doğayı aracı kullanmadan okumanın ve çoğaltmanın peşindedir. Bu, ancak doğanın döngüsel mantığını kavramakla mümkündür. Nihayetinde, insan doğanın ta kendisidir.
Okul, rekabetsizliği rekabetle yarıştırır. Yarışmacı ve öne geçmeci toplum ilişkileri yerine, gönüllülüğü, imeceyi ve paylaşmayı yeniden yaymaya çabalar. Özünde, doğanın ve onun parçası olarak insanın yıkımının nedeni de, insanlar arasındaki gözü dönmüş rekabet ve yalnızca kendini zenginleştirme hırsıdır.
Doğanın, yaprakların üzerine, ırmakların kıyılarına, bulutların izlerine yazılmış ve çiğnenmesi yıkıma neden olacak hakları vardır. Okul, tüm varlıkların yaşam hakkının birbirine bağlı olduğuna ve hak kavramının parçalanmaz bir bütün olduğuna inanır. Doğa Okulu, doğanın hakkını, insanlığın yazı diline tercüme etmeyi kendine amaç edinmiştir; çünkü doğa hakkı, insanlar, diğer canlılar ve onların çevresiyle birlikte herkes için evrensel uyumun kaynağını oluşturur.
Doğa Okulu, kendini kaybedercesine büyüme kodlarıyla hareket eden egemen kültür ve düşünce biçimleri yerine, binlerce yıldır doğayla uyumun sırlarını taşıyan eski veya yaşayan kültürleri öğrenmeye, işitmeye, söylemeye, anımsamaya ve yaşamaya çabalar. Büyük merkezlerden yayılan egemen kültürün, gezegeni yok eden eğlence ve bilgilenme yöntemlerine karşı; yaşamın doğal sevinç kaynaklarına yönelir ve doğa kültürünü yaşar, yayar, öğrenir, öğretir.
Doğa Okulu, her türlü hiyerarşik, ayırıcı, zorlayıcı, dayatıcı, cezalandırıcı ve baskıcı oluşumlara karşıdır. Hiç bir milliyet, ırk, etnik küme, cinsiyet, cinsel eğilim, dil, dini inanış arasında bir ayrım yapmaz, birini diğerinden üstün tutmaz. Seferihisar Doğa Okulu’nun özü, çokluk içinde birlik, birlik içinde çokluk arayışıdır.
Doğa Okulu, dolaşan bulutlar, esen rüzgarlar ve akan nehirler gibi, onları izleyen yabani hayvanlar, kuşlar ve ormanlar ve çöller gibi sınırsızlığı sınır edinir. Okul, Seferihisar’ın Orhanlı köyünde kurulmuş olmakla birlikte, çalışmaları siyasi sınırları aşar, doğa kültürünü tüm mekanlar ve zamanlar arasında taşıyabilmek için rüzgarın sırtında meyveleri dölleyen çiçek tozları gibi savrulur. Doğa aşkına!
image
Doğa Derneği
Türkiye'deki 305 Önemli Doğa Alanı'nın korunması için çalışan ulusal bir sivil toplum kuruluşudur.
Önemli Doğa Alanları'nın korunması için bilimsel araştırmalar yapar. Yapılan araştırmaların sonuçlarını yayar, doğa koruma ile ilgili yasaların güçlendirilmesi için çalışır, eğitim, yerinde koruma ve iletişim çalışmaları yürütür. Yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurar.
 

Spring Alive is supported by

HC Group