Integritets policy

BirdLife International och Sveriges Ornitologiska Förening värnar om din säkerhet. När du anger personlig information behandlar vi den med största säkerhet.
Ditt val
Sidan kräver inte att du anger personlig information, om du inte väljer att göra det av en specifik orsak, som till exempel att mata in observationer.
Om du inte vill att din information ska bli använd i något av de angiva syftena kan du låta bli att bocka i rutan.
Information insamlad on-line
Insamligen av obervationer uppmanar dig att ange till exempel: namn, e-postadress, och land och vart du bor.
Data säkerhet
När ditt namn och e-postadress efterfrågas, om inget annat anges, vill BirdLife International ha det för att i framtiden kunna skicka information om fåglar och bevarandeprojekt till dig.
Barn under 14
BirdLife kommer inte att samla in kontaktinformation från barn under 14 utan att först kontakta föräldrar. Detta ger föräldrar en möjlighet att förhindra barns inblandning i projektet. Utan föräldrars tillåtelse kommer online information bara att användas för att direkt svara på barns direkta frågor.
Om du är under 14, se till att be din förälder om tillåtelse innan du skickar personlig information via denna websida.