Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Search on the website:
Help Us Help Birds!
Home   ›   Faqe interneti me interes
Print
Send to friend

Faqe interneti me interes

BirdLife International është një consortium organizatash që kanë si qëllim të mbrojnë shpendët, habitatet e tyre dhe biodiversitetin botëror, duke punuar për përdorimin e resurseve natyrore në mënyrë të qëndrueshme.
Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Resurseve Natyrore                                                                              http://www.iucn.org/                                                                                                                                                     Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e resurseve Natyrore është rrjeti më i madh natyror dhe më i rëndësishmi. Ky Union mbledhë bashkë 82 shtete, 111 agjensi qeveritare, më shumë se 800 orhanizata jo-qeveritare (OJF), dhe rreth 10.000 shkencëtar dhe ekspertë nga 181 vende me një  partneritet mbarë botëror.
Shpendët Ujor Migratorë të Afro-Euroazisë
http://www.unep-aewa.org/
Marrëveshja mbi ruajtjen e shpendëve ujor afro-euroaziatik është më e madhja e llojit të vet e zhvilluar deri tani nga CMS. U përfundua në datën 16 Qeshor 1995, në Hague, Hollandë si dhe hyri në fuqi më atën 1 nëntor 1999 pas numrit të kërkuar të të paktën katërmbëdhjetë shtete brënda kësaj zone, duke futut këtu shtatë shtete të ratifikuara, nga Afrika dhe shtatë nga Euroazia. Që prej asaj kohe Marrëveshja është një traktat ndërkombëtar i pavarur.
Programi nga Kombet e Bashkuara për Mjedisin
http://www.unep.org/
Ky program konsiston në sigumimin e një lidershipi dhe të nxisi consortiumet për mjedisin  duke informuar, nxitur dhe  duke i shtyrë shtetet dhe njerëzit të përmisojnë cilësinë e jetesës pa kompromentuar brezat e ardhshëm.
 

Spring Alive is supported by

HC Group