Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Nájsť na stránke:
Úvod   ›   Ochrana údajov
Drukuj
Poslať priateľom

Ochrana údajov

Ochrana Vašich osobných údajom je pre nás dôležitá.
BirdLife International má záujem o ochranu Vašich osobných údajov. S údajmi budeme nakladať v súlade zo zákonom o ochrane osobných údajov.
 
Môžeš sa rozhodnúť.
Zapojenie sa do projektu „Živá jar“ nevyžaduje použitie osobných údajov.
Ak nechcete použiť osobné údaje v  dotazníku nevypisujte kolónky, do ktorých sa udávajú.
Zbieranie informácii on-line
Na zapojenie sa do Projektu „Živá jar“ potrebujeme, aby ste uviedli meno, e-mail, krajinu a región.
Deti mladšie ako 14 rokov
BirdLife nebude zbierať kontaktné informácie od detí mladších ako 14 rokov bez súhlasu rodičov. Hlásenia bez súhlasu rodičov bude registrované, ale odoslané osobné údaje nebudú využite na iné účely.
Ak ste mladší ako 14 rokov, prosím získajte súhlas svojich rodičov/zákonného zástupcu, pred odoslaním osobných informácii použitých v tomto projekte.

Spring Alive is supported by

HC Group