Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Nájsť na stránke:
Úvod   ›   Poďakovanie
Drukuj
Poslať priateľom

Poďakovanie

Internetová stránka projektu Živá jar bola realizovaná aj vďaka príspevku Európskej komisie pri príležitosti 25 výročia EU smernice pre voľne žijúce vtáctvo (79/409/CEE)
Chceli by sme poďakovať RSPB, Chrisovi Gomersallovi, Larsovi Lachmannovi, Pauline Skoczylas, Arturovi Taborovi a Marcinovi Karetta za poskytnutie obrázkov pre internetovú stránku.

Chceli by sme tiež poďakovať:
 • Lars Lachmannovi pre jeho osobný prispevok do tohto projektu
 • Izabel Flor za množstvo jej rád
 • Ian Fisher za pomoc a vedomosti
 • Graham Berry za trpezlivosť pri vývoji tejto web-stránky
 • Paulina Skoczylas za jej nadšenie a umelecké kresby
 • OTOP a the RSPB personálu za ich pomoc
 • Za príspevky všetkých zamestnancov partnerských organizácii BirdLife, pracujúcich
  na projekte Živá jar.
 • BirdLife Europe a generálnemu sekretariátu BirdLife za ich rady
 • a Canan Orhun pre jej príspevok v projekte Živá jar.

Spring Alive is supported by

HC Group