Legături interesante

BirdLife
http://www.birdlife.org/
BirdLife International este un parteneriat mondial de organizaţii conservaţioniiste, care militează pentru protecţia păsărilor şi conservarea habitatelor lor şi a biodiversităţii globale, conlucrând cu oamenii pentru utilizarea responsabilă şi durabilă a resurselor naturale.
IUCN
http://www.iucn.org/
IUCN este cea mai mare şi importantă reţea de organizaţii conservaţioniste, reunind într-un parteneriat mondial unic 82 de state, 111 agenţii guvernamentale, peste 800 de organizaţii neguvernamentale (ong-uri) şi peste 10000 de cercetători şi experţi din 181 de ţări.
AEWA
http://www.unep-aewa.org/
AEWA (Acordul de Conservarea a Păsărilor de Apă Migratoare Africane şi Eurasiatice) este cel mai important acord de acest tip dezvoltat de către semnatarii Convenţiei asupra Speciilor Migratoare (CMS). A fost încheiat în 16 iunie 1995, la Haga, în Olanda şi a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1999, după ratificarea lui de către 14 ţări, 7 din Africa şi 7 din Eurasia. De actunci, Acordul este un tratat internaţional de sine stătător şi a fost adoptat de numeroase alte ţări, printre care şi România.
Programul Pentru Mediu al Naţiunilor Unite
http://www.unep.org/
Pprogramul pentru Mediu al Naţiunilor Unite a fost iniţiat pentru a asigura supervizarea şi pentru încurajarea diferitelor parteneriate legate de protecţia mediului, fiind o importantă sursă de inspiraţie şi  informaţii. Programul oferă naţiunilor şi popoarelor posibilitatea de a-şi îmbunătăţii calitatea vieţii, fără a o compromite pe cea a viitoarelor generaţii.