O migracjach

Ptaki migrują głównie w poszukiwaniu dostatecznej ilości jedzenia. Jesienią na północy Europy coraz trudniej o owady, nasiona czy też owoce. Tymczasem w rejonach, gdzie panuje cieplejszy klimat pokarm w odpowiedniej ilości dostępny jest przez niemal cały rok. Migracja to element ptasiej strategii, która pozwala im przetrwać. Nie wszystkie osobniki docierają do celu swej wędrówki jednak straty są nieporównywalnie mniejsze niż gdyby ptaki zadecydowały się spędzić zimę na północy.
Ptaki, aby przetrwać trudy wędrówki muszą odznaczać się doskonałym zdrowiem, mieć dobrze rozwiniętą tkankę tłuszczową i pióra w dobrym stanie. Pod koniec sezonu lęgowego, a przed okresem migracji, wszystkie osobniki intensywnie żerują. W wyniku tego szybko przybierają na wadze. Jest to bardzo ważne,  ponieważ tkanka tłuszczowa stanowi główne źródło energii dla lecących, nierzadko bez wytchnienia, ptaków. Ponadto migrujące ptaki wymieniają stare, zniszczone już użytkowaniem pióra, na nowe. Doskonały stan upierzenia to bardzo ważny czynnik warunkujący pomyślność  wędrówki.
Wędrowanie, umożliwiają ptakom różnorodne zdolności,  dla człowieka zupełnie nieosiągalne. Przykładowo, potrafią dzięki receptorowi umieszczonemu nad dziobem wyczuwać zmiany natężenia pola magnetycznego. Potrafią więc wytyczać kierunki tak jak ludzie używający kompasu. Jednak główne źródło informacji dla migrujących ptaków stanowi położenie słońca i gwiazd.