Podziękowania

Strona Spring Alive powstała dzięki wsparciu Komisji Europejskiej .
Pomoc ta została nam  udzielona w ramach obchodów 25-lecia Dyrektywy Ptasiej.
Serdeczne pozdziękowania kierujemy do partnerów koordynaujących projekt na poziomie regionalnym oraz do naszych wolontariuszy.