Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Ieškoti puslapyje:
Padėkite paukščiams
Apie paukščius
Pagrindinis puslapis   ›   Pagalba paukščiams
Spausdinti
Nusiųsti draugui

Pagalba paukščiams

Baltasis gandras
Jeigu Jūs gyvenate ten, kur baltieji gandrai vis dar gyvena ir peri, Jūs turite rūpintis šių paukščių perėjimo ir maitinimosi vietomis.
Gandrai dažniausiai įsikuria ant elektros perdavimo linijų stulpų, pastatų stogų, aukštuose medžiuose ir pan. Žmonių nevengia, todėl jeigu norite prisivilioti gandrus į savo kaimynystę, Jūs su suaugusiųjų pagalba galite jiems iškelti lizdo platformą. Tačiau nepamirškite susisiekti su tarptautinės organizacijos Birdlife partneriais Lietuvoje – Lietuvos ornitologų draugija (LOD), kad gautumėt visą informaciją apie tai, kaip teisingai įrengti ir iškelti tokią platformą.
Jūs taip pat galite prisidėti prie paukščiams palankaus atsinaujinančio ūkininkavimo propagavimo ir baltiesiems gandrams natūralios aplinkos išsaugojimo tapdami Lietuvos ornitologų draugijos nariais.
Šelmeninė kregždė
Laimei šelmeninių kregždžių populiacija šiuo metu yra ganėtinai stabili, tačiau, kad ir toliau ją tokią išlaikyti, turime rūpintis jų natūralios aplinkos saugumu. Paprasčiausias kelias, ką Jūs galite padaryti, tai radę neliesti jų lizdo ir leisti kregždėms ramiai maitinti savo jauniklius. Be to mes visi turime stengtis vengti naudoti pesticidus ir kitus chemikalus ūkiuose, kad nesumažėtų vabzdžių – jie yra šelmeninių kregždžių maistas!
Kad padėtumėte išsaugoti šelmenines kregždes ir kitas su žemės ūkiu glaudžiai susijusias rūšis, Jūs taip pat galite prisidėdami prie paukščiams palankaus atsinaujinančio ūkininkavimo propagavimo ir realių darbų tapdami tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos BirdLife nacionalinio partnerio - Lietuvos ornitologų draugijos - nariais.
Čiurlys
Čiurliams Jūs galite padėti išsaugodami jų perėjimo vietas. Svarbiausia, kad nebūtų sunaikinta lizdavietė ir jos aplinka čiurliams jau baigus sukti lizdą. Tiek kiekvienas asmeniškai, tiek vietos valdžia gali prisidėti prie čiurlių lizdų bei lizdaviečių apsaugos.
Pavyzdžiui, vietos valdžia gali priimti čiurliams išsaugoti palankią politiką.
Jeigu Jums iš tiesų rūpi čiurlių apsauga, Jūs galite informuoti vietos valdžią apie rekonstruoti čiurlių pamėgtus statinius (senas ligonines, malūnus ar sandėlius) ir pasiūlyti kelius kaip nesunaikinti arba atstatyti čiurliams gyventi tinkamas sąlygas. Apie tokius būdus Jūs taip pat galite informuoti pastatų savininkus, architektus, statybininkus ir pan.
Jūs taip pat galite sukurti čiurliams palankias sąlygas perėti savo namo pastogėje pakabindami čiurliams perėti skirtą inkilą arba jį iškeldami kitoje aukštoje vietoje.
Čiurliams skirtą inkilą Jūs galite pasigaminti pats arba nusipirkti jau pagamintą. Visą informaciją kaip patiems pasigaminti inkilą gali suteikti nacionalinis tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos Birdlife partneris - Lietuvos ornitologų draugija.
Gegutė
Kad padėtumėt išsaugoti gegutes ir kitas laukinių paukščių rūšis, Jūs galite dalyvauti vietinėse gamtos apsaugos akcijose, kurių metu siekiama sustabdyti natūralios gamtos naikinimą ir palaikyti nacionalinius gamtos apsaugos veiksmus. Taip pat labai svarbu skleisti visą informaciją apie gegučių ir kitų paukščių apsaugą savo draugų tarpe ir taip juos įtraukti į gamtos apsaugos veiklą. Jūs taip pat galite prisijungti prie nacionalinio tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos Birdlife partnerio - Lietuvos ornitologų draugijos.

Spring Alive is supported by

HC Group