Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Գլխավոր էջ   ›   Հետաքրքիր հղումներ
Տպել
Ուղարկիր ընկերոջդ

Հետաքրքիր հղումներ

Հայաստանի Թռչունների Պահպանման Միություն (ASPB)
www.aspbirds.org
Հայաստանի Թռչունների Պահպանման Միությունը առաջատար կազմակերպություն է, որը ջանում է պահպանել թռչնաշխարհը, նրանց կենսամիջավայրը և այլ կենսաբանական բազմազանությունը:Կազմակերպության առաքելությունն է Հայաստանի թռչունների հետազոտումն ու պահպանումը, թե´ ազգային, թե´ միջազգային մակարդակով:
 

Spring Alive is supported by

HC Group