Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Գլխավոր էջ   ›   Երախտագիտության խոսք
Տպել
Ուղարկիր ընկերոջդ

Երախտագիտության խոսք

Եվրոպական Միության կոմիտեին իր մեծ ներդրման համար «Գարնանն Ընդառաջ» կայքի ստեղծման և իրագործման գործում`ավարտին հասցնելով այն Եվրոպական Միության Birds Directive (79/409/CEE) գործունեության 25 ամյակին:
 
Մեր շնորհակալություն ենք հայտնում RSPB, Chris Gomersall, Lars Lachmann, Paulina Skoczylas, Artur Tabor և Marcin Karetta իրենց լուսանկարների տրամադրման համար կայքում օգտագործելու նպատակով:
Ինչպես նաև շնորհակալ ենք`
  • Lars Lachmann- ծրագրի զարգացման գործում նրա անձնական և մասնագիտական հմտությունների ներդրման համար:
  • Izabela Flor- նրա օգտակար խորհուրդների և հուշումների համար:
  • Ian Fisher- աջակցության և ըմբռման համար:
  • Graham Berry – նրա համբերության և արագ կողմնորոշման համար կայքի ստեղծման ժամանակահատվածում:
  • Paulina Skoczylas- նրա անսպառ եռանդի և ստեղծագործական գործունեության համար:
  • OTOP-ի և RSPB-ի աշխատակիցներին – նրանց մշտապես օգնելու պատրաստակամության համար:
  • BirdLife-ի բոլոր միջազգային ներկայացուցիչներին, որոնք աշխատում են «Գարնանն Ընդառաջ» ծրագրում և նրանց`այս ծրագրի զարգացման գործընթացում ներդրման համար:
  • BirdLife-ի Եվրոպական և Համընդհանուր Քարտուղարությանը-իրենց օգտակար խորհուրդների համար:
  • Եվ Canan Orhun- «Գարնանն Ընդառաջ» ծրագրում նրա հսկայական ներդրման համար:

Spring Alive is supported by

HC Group