Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Otsi kodulehelt:
Avaleht   ›   Eesti Ornitoloogiaühing
Drukuj
Saada sõbrale

Eesti Ornitoloogiaühing

Eesti Ornitoloogiaühing
Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) on asutatud 1. mail 1921. aastal ja tegutsenud järjepidevalt tänaseni. Alates 2000. aastast on EOÜ rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International täieõiguslik liige ja koostööpartner Eestis. 2005. aasta septembri seisuga on EOÜ-l üle 400 liikme.
Eesti Ornitoloogiaühing on lindudest, linnu-uurimisest ja -kaitsest huvituvate inimeste vabatahtlik ühendus. EOÜ liikmeks võib olla iga inimene, kes toetab ühingu tegevuse eesmärki, milleks on linnustiku kaitse, uurimine ja tutvustamine. Oma eesmärkide saavutamiseks aitame täiendada teadmisi lindude bioloogiast, anname juhendeid vaatluste ja uurimuste tegemiseks ning analüüsimiseks. Samuti aitame kaasa lindude jaoks esmatähtsate elupaikade ja alade kaitsmisele ning linnustiku mitmekesisuse säilitamisele.
EOÜ juures töötab neli alalist komisjoni. Komisjonid tegelevad Eestis haruldaste lindude kohtamisteadete läbivaatamisega, lindudele emakeelsete nimede andmise ja linnunimestike koostamisega, samuti lindude kaitset ja teaduslikke probleeme puudutavate spetsiifiliste küsimustega.
Kaks korda aastas annab EOÜ välja oma linnuajakirja Hirundo. Selles avaldatakse ornitoloogilisi artikleid ja kommentaare, juhendeid, EOÜ kroonikat ning teateid. Ajakirjas ilmuvad eelkõige originaalsed uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest.
Kõikvõimaliku lindudega seotud info vahendamiseks ja päevakajaliste küsimuste aruteluks on loodud linnuhuviliste list ja interneti kodulehel linnufoorum, millega võivad liituda kõik huvilised. Üks kuni kaks korda kuus toimuvad ka ettekandekoosolekud, kus tutvustatakse huvitavamaid uurimistulemusi ja aktuaalseid probleeme või vahendatakse eredaid linnuelamusi.
Ühingu liikmetel on võimalik ise aktiivselt kaasa aidata lindude ja nende elukäikude paremaks tundmiseks, osaledes arvukates projektides. Praegu on püsivalt käigus enam kui 10 erinevat projekti. Lisaks on võimalik ühingu kaudu olla abiks ka erinevatel teaduslikel välitöödel.

EOÜ korraldab mitmeid põnevaid ja harivaid üritusi, kus igal huvilisel on võimalus osaleda. Kord aastas viiakse ühingu juhtimisel läbi üle-eestiline linnuvaatlemine ning igal suvel toimuvad EOÜ suvepäevad. Lisaks korraldatakse väiksemaid õpperetki ja väljasõiduüritusi.
Ühingul on oma ruumides olemas raamatukogu, kust leiab hulgaliselt nii linnuajakirju, teaduslikke väljaandeid ja määrajaid kui ka populaarteaduslikke raamatuid lindude kohta kogu maailmas. Samuti on liikmetele vabalt kasutada meie videoteek ja fonoteek mitmete huvitavate loodusfilmide, heliplaatide ja kassettidega.
EOÜ tegeleb paljude Eestis päevakohaliste teemadega, mis puudutavad meie linnustikku ja selle kaitset. Näiteks põllumajandusmaastike linnustiku mitmekesisus, kevad-suviste raiete mõju metsalindudele jpm. Samuti osaleme planeeringute ja keskkonnamõjude hindamisel ning Natura 2000 alade võrgustiku arendamisel. EOÜ annab ka konsultatsioone ja eksperthinnanguid linnustikku puudutavates küsimustes.
Kui soovid meie tegemistest osa saada, anna teada!

Spring Alive is supported by

HC Group