Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Otsi kodulehelt:
Avaleht   ›   Tere Kevad
Drukuj
Saada sõbrale

Tere Kevad

Eesmärk:
  • lähendada lapsi loodusele ja õpetada neid nägema looduses toimuvaid muutusi ning eristama ja tähele panema erinevaid taime- ja loomaliike
  • pakkuda internetipõhise projektiõppe võimalust ka nooremale koolieale
Ainevaldkond: Loodusteadused, sotsiaalteadused, keeled, loovad ained, matemaatika, informaatika.
Projekti kestvus: märts - mai (12 nädalat).
Osavõtjad: Intenetiühendusega varustatud koolid ja lasteaiad Eestis.
Vanuserühm (klass): Kuni 9. klass (lasteaia lapsed ja põhikooli õpilased).
Lühikokkuvõte:
Kevadiste fenoloogiliste loodusvaatluste käigus uurivad osalevad õpilased kevade saabumise ja muutuse kohalikke looduslikke indikaatoreid (kevadel õitsevad taimed, rändlinnud, esimestena ilmuvad liblikad), mis on ühised kõigile projektis osalejatele, ning fikseerivad nende ilmumise aja, et teha kindlaks kevade saabumise ajaline erinevus uuritaval maa-alal. Kõik loomad ja taimed on püütud valida nii, et nad oleksid suhteliselt tavalised projekti teostamise territooriumil ning kergelt äratuntavad ka nooremate õpilaste poolt. Kirja pannakse liikide esmakordse kas nägemise või kuulmise kuupäev.
Kogutud andmed edastatakse osalejate poolt veebipõhisesse andmebaasi ja on sealt ka koheselt kõigile kättesaadavad. Kasutades nende endi poolt loodud digitaalset andmebaasi uurivad õpilased geograafilise asendi mõju ilmastiku muutustele. Andmeid väljastatakse andmebaasist sõltuvalt päringust kas andmetabelitena või animeeritud kaartidena, mis näitavad indikaatorliikide ilmumisdünaamikat ajas.
Peale vaatluste on kõigil võimalik (aga mitte kohustuslik) osa võtta veel mitmetest lisategevustest – luuletada, joonistada, pildistada, osaleda viktoriinis ning postitada oma muljeid loodusvaatlustest foorumisse. Kõigi tegevuste kohta on täpsemad juhised ja kirjeldused vastavatel veebilehtedel ja samuti lehel Abiks osalejale.
Koolidevaheliseks suhtlemiseks on avatud veebipõhine foorum, mille erinevatesse rubriikidesse saavad kirju saata kõikide registreerunud rühmade liikmed.

Spring Alive is supported by

HC Group