Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Hledej na těchto stránkách:
Pomozte nám pomáhat ptákům!
Hl.strana   ›   Břehule říční
sound offsound on
Drukuj
Send to friend

Břehule říční

Břehule říční jsou nejmenším zástupcem z evropské rodiny vlaštovek. Tmavě hnědá záda a tmavá spodina křídel kontrastují s jinak světlou spodinou těla, v krční části rozdělenou tmavým proužkem. Jsou to hbití letci, lovící hlavně nad vodou, mohou se ale posadit i na elektrickém vedení nebo na větvích. Žijí společensky jak v období rozmnožování, tak i v zimě. Během posledních 50 let došlo dvakrát k poklesu evropské populace, pravděpodobně následkem sucha v afrických zimovištích. Neprojevuje se však u ní trvale klesající trend.
Celková populace: 10.000.000-500.000.000 (Evropská celková populace: 7.280.000-16.000.000) dospělých jedinců
Co jedí?
Bezobratlé, které chytí za letu. Menší hmyz, nejčastěji komáry a různé mušky, obvykle nad vodou, příležitostně suchozemský nebo vodní hmyz a hmyzí larvy.
Rozměry
Délka: 12 cm
Rozpětí křídel: 26-29 cm
Váha: 13-14 g
Poznávací znaky:
Barva peří: hnědá, krémová/žlutohnědá, bílá
Barva nohou: hnědá
Zobák: černý, krátký, úzký
Přirozené prostředí: zemědělská krajina s mokřady; otevřené prostory blízko velkých ploch vody, písečné břehy, srázy, štěrkovny, pískovny
Hnízdění
Břehule říční jsou velice společenské. Hnízdí v koliích, které mohou obsahovat až stovky párů. Hloubí tunely v písku, suchých svislých březích v pískovnách a štěrkovnách, říčních a mořských srázech, výjimečně v  dírách ve zdivu.
Oba partneři vytvářejí rovný tunel zhruba 45 - 90 cm dlouhý, na konci s komůrkou. Vhodná hnízdiště bývají využívána po několik let. Nové tunely jsou hloubené v případě zániku předchozích, nebo když jsou tunely moc široké (poté, co jsou využívány třeba vlaštovkami nebo špačky).
Ptáčata
Bílá vajíčka, obvykle čtyři nebo pět, ojediněle tři až sedm, jsou snášena na konci května nebo na začátku června do hnízda z peří, trávy a listí. Na vejcích sedí oba rodiče, během léta stihnou většinou dvě snůšky.
Mláďata jsou bezmocná, a proto musí zůstat v hnízdě. Jsou zahřívána rodiči a hnízdo opouští ve věku 19-24 dní. Poté jsou závislá na rodičích ještě zhruba jeden týden.

Spring Alive is supported by

HC Group