Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Hledej na těchto stránkách:
Pomozte nám pomáhat ptákům!
Hl.strana   ›   Pomoc ptákům
Drukuj
Send to friend

Pomoc ptákům

Myslíš si, že druhy z projektu Jaro ožívá jsou ohrožené? Přestože jsou tyto druhy v Evropě běžné a jejich populace početné a víceméně stabilní, určité ohrožení tu přece jen je. Například početnost populace čápů bílých se v druhé poplovině dvacátého století hodně snížila, což zapříčinily hlavně klimatické změny, vysoušení mokřin a používání pesticidů v zemědělství. Zatím ještě běžná kukačka obecná v posledních letech ubývá v celé Evropě. Je možné, že jednoho dne všichni tito ptáci z Evropy zmizí? Pokud je lidé nebudou náležitě chránit a pokud nebudou chránit i stanoviště, kde tyto druhy žijí, mohou tyto populární a zajímavé druhy z našich měst a vesnic vymizet. Intenzivní zemědělství, vysoušení mokřadů a klimatické změny mohou být pro běžné evropské druhy ptáků velmi nebezpečné. Pokud chceme v budoucnosti obdivovat krásy přírody, musíme se o ni starat a chránit jí už dnes. Jak můžete těmto ptákům pomoci? Každý může ptákům pomáhat, bez ohledu na věk, hlavně podporou národních ochranářských aktivit a organizací, v menší míře např. vyvěšováním budek (tam kde je to potřeba) nebo zimním přikrmováním ptáků. Podívejte se na informace, jak pomoci jednotlivým druhům.

Čáp bílý
Čáp bílý je ohrožen převážně trvalými zásahy do krajiny, hlavně mizením vlhkých biotopů a tím i snížováním potravní nabídky. Velké nebezpečí pro čápy, ale i pro ostatní ptáky, představují elektrická vedení. Ptáci mohou za snížené viditelnosti do drátů narazit, nebo mohou být usmrceni elektrickým proudem při sezení na stožárech. Dnes už se na nové či rekonstruované sloupy dávají posedy pro ptáky a sloupy jsou upravovány tak, aby se minimalizovalo riziko usmrcení ptáků. Česká společnost ornitologická spolu s dalšími ochranářskými organizacemi usiluje i o zabezpečení starých sloupů elektrického vedení. Ke snížení pravděpodobnosti nárazu se na dráty umísťují barevné spirály či koule. Další nebezpečí hrozí čápům na tahu a zimovištích, kde jsou místními ve velkém loveni. Jednou z forem pomoci čápům je budování náhradních hnízdních podložek v místech, kde nemají dostatečný počet hnízdních příležitostí, nebo pokud chce majitel objektu odstranit např. kvůli opravě komína jejich hnízdo.
Čápům a ostatním ptákům můžeš pomoci tak, že se staneš členem České společnosti ornitologické a budeš tak podporovat její ochranářské aktivity.
Vlaštovka
Ve světě je populace vlaštovek sice stabilní, ale aby byl tento stav zachován, musíme chránit její biotopy, a to jak na hnízdišti, tak na zimovišti. V ČR je vlaštovka zařazena mezi ohrožené druhy ptáků a mírně ubývá. Vlaštovka je synantropní druh, což znamená, že je svým způsobem života vázána na lidská sídla. S tím přichází problémy, protože někteří lidé na svém domku či statku vlaštovčí hnízda nechtějí a shazují je. Toto jednání je nezákonné. Takoví lidé se neopodstatněně bojí přenosu nemocí (např. ptačí chřipka), nebo nechtějí mít znečištěnou fasádu od vlaštovčího trusu. Proto je důležité lidem vysvětlit, že od vlaštovek jim žádná nemoc nehrozí a že znečištění fasády mohou snadno zabránit podložením hnízda prkýnkem. Pokud zjistíš, že někdo chce hnízdo vlaštovek odstranit (obzvláště v hnízdní době), můžeš na tento problém s pomocí rodičů upozornit Českou inspekci životního prostředí.
Další ohrožení vlaštovek způsobuje současný způsob zemědělského hospodaření s vydatným používáním pesticidů (vlaštovky pak mají málo potravy nebo se mohou otrávit z kontaminované louže) a úbytek tradičních zemědělských usedlostí s chovem domácích zvířat. Právě ve stájích a maštalích totiž vlaštovky nejradši hnízdí. Další nebezpečí číhá na vlaštovky na jejich tahových cestách. V některých zemích je i v 21.století zvykem chytat drobné táhnoucí ptáky za účelem přípravy kulinářských lahůdek. Na společných afrických nocovištích jsou zase vlaštovky loveni často coby jediný zdroj masa.  Pokud chceš vlaštovce a jiným ptákům pomoci, můžeš se stát členem České společnosti ornitologické a podporovat tak její ochranářské aktivity.
Rorýs
Rorýsi dříve sídlili na skalách, dnes ale hnízdí výhradně na vyšších budovách. Nejvíce je ohrožuje ničení jejich hnízdišť, hlavně při zateplování panelových domů. Žádné stavební úpravy se nesmí provádět v době rozmnožování rorýsů (zhruba od 20.dubna do 10. srpna), kdy hrozí úhyn mláďat. Při opravách a zateplování domů by měly být zachovány hnízdní možnosti pro rorýse. Ničení jejich hnízdišť je zákonem zakázané. Pokud zjistíš, že se zatepluje dům, na kterém hnízdí rorýsi, můžeš s pomocí rodičů kontaktovat pracovníky odboru ochrany životního prostředí na příslušném úřadě nebo raději přímo Českou inspekci životního prostředí. Nepřímo pomůžeš rorýsům i ostatním ptákům tak, že se staneš členem České společnosti ornitologické a podpoříš tak její ochranářské aktivity. Česká společnost ornitologická se v současné době právě ochraně rorýsů intenzivně věnuje.Vše o rorýsovi, jeho ohrožení a možnostech praktické ochrany nalezneš na www.rorysi.cz  Zde také můžeš nahlásit hnízdiště rorýsů, pokud o nějakém víš.
Kukačka
Kukačka obecná sice v ČR nepatří mezi ohrožené druhy ptáků, v posledních letech ale došlo k výraznému úbytku až téměř na polovinu oproti počátku 80. let minulého století. K ubývání kukaček dochází v celé Evropě. Jeho důvody nejsou známé, můžeme pouze spekulovat o zhoršení podmínek na afrických zimovištních nebo vlivu stále pokračující intenzifikace zemědělství. Pokud chceš pomoci při ochraně ptáků, můžeš se stát členem České společnosti ornitologické a podpořit tak její ochranářskou činnost.
 

Spring Alive is supported by

HC Group