Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Hledej na těchto stránkách:
Pomozte nám pomáhat ptákům!
Hl.strana   ›   Novinky   ›   Učíme se o přírodě v přírodě – téma mezinárodního setkání v Bratislavě
Drukuj
Send to friend

Učíme se o přírodě v přírodě – téma mezinárodního setkání v Bratislavě

2016.12.12
Učíme se o přírodě v přírodě – téma ...
Příjemnou a přátelskou atmosféru setkání navodily hned na počátku papírové vlaštovky. Pro nás věc naprosto samozřejmá, ale pro ostatní, od Irska až po Kazachstán, bylo překvapením, že v bývalém Československu se tato „papírová letadla“ nazývají „vlaštovky“. Poté navazovaly ukázky dobré praxe z různých zemí, které byly pro všechny účastníky velkou inspirací.
Za Českou společnost ornitologickou jsme prezentovali program Rorýsí školy - způsob jak se školy aktivně zapojují do ochrany rorýsů. Náš program vzbudil velký zájem i u vzácného hosta Edwarda Mayera z anglické nevládní organizace Swift Conservation, který se ochraně rorýsů již dlouhá léta věnuje. Byť rorýsí školy existují i v jiných zemích, naše síť čítající již 46 Rorýsích škol, je v evropském kontextu ojedinělá. Zároveň jsme dostali nabídku na zahraniční spolupráci, které si velmi vážíme a o jejíž možnostech budeme nadále jednat.
Druhý den jsme se zúčastnili workshopu zaměřeného na environmentální výchovu pod vedením hosta z univerzity v Gdaňsku, po němž jsme se věnovali vyhodnocení dotazníku od učitelů, na jehož základě budou vytvořeny nové výukové materiály pro učitele. V tomto dotazníku měli učitelé možnost sdělit nám svoje potřeby a možnosti. Celkem jsme od počátku listopadu získali téměř tisíc odpovědí, z České Republiky jich přišlo 171. Vyvrcholením celé akce byla diskuse na téma nové materiály a jejich postupně stále více se rýsující podoba.
Nové materiály, upravené dle národních potřeb, budou učitelům k dispozici na jaře 2018.
Gabriela Dobruská
 
 image 
Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+
Přečti si také:

Spring Alive is supported by

HC Group