Ptačí stěhování

Jedním z nejzajímavějších a stále fascinujících úkazů v ptačí říši je bezesporu jejich schopnost cestovat tisíce kilometrů do míst s příznivějším klimatem, kde přečkají nevlídnou zimu a na jaře opět absolvují dlouhou cestu zpět na hnízdiště. Je neuvěřitelné, jak se stěhovaví ptáci každoročně na podzim spojí do velkých hejn a odletí na jih. Jak mohou vědět kam letět, kdy se vydat na cestu a kdy nadešel čas k návratu? Jak dokáží přežít dlouhou a nebezpečnou cestu? Umí předpovídat počasí? Jak si poradí se silným větrem? Tyto otázky si kladli lidé již dávno. Dnes, díky vědeckému výzkumu, už víme o ptačí migraci mnohé, přesto je tento jev stále považován za jeden z největších zázraků přírody.
Z historie: co si lidé mysleli o ptačí migraci
Lidé si uvědomovali souvislost mezi měnícím se ročním obdobím a přítomností či nepřítomností některých ptačích druhů již před mnoha tisíci lety. Zmínky nalezneme již ve starém Zákoně (1200 – 600 let př. n.l.) i v díle Aristotela (384-322 př. n.l.) Přesto nikdo neměl ani zdání o tom, že by ptáci někam pravidelně létali. Ještě před dvěma sty lety byl běžně rozšířen názor, že ptáci zimu prospí zimním spánkem, tak jako někteří savci. O vlaštovkách se např. věřilo, že se na zimu zahrabávají do bahna. Kukačky se zase podle lidových pověr měnily na zimu v krahujce (zřejmě kvůli podobné siluetě v letu). Až na přelomu devatenáctého a dvacátého století jsme se začali učit zákonitostem ptačí migrace, která pravděpodobně trvá již miliony let.
 
Proč se ptáci stěhují?
Mnoho druhů má výrazně sezónní jídelníček – a v zimě není jednoduché najít „letní“ potravu např. hmyz, ovoce či semínka. To se týká zvláště Evropy, ale stěhovavých ptáků žije mnoho i v jiných oblastech světa, kde je klima teplejší. Nyní se určitě zeptáte, proč tedy ptáci nežijí v teplých krajích po celý rok? Odpověď je jednoduchá – na severu, kde je mírné léto a dny jsou dlouhé, je jednodušší vyvést mláďata, než na horkém jihu plném predátorů. Migrace tak usnadňuje přežití druhů, přestože část ptáků během dlouhé cesty zahyne.