Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Търси в сайта:
Начало   ›   "Пролет на живо" - новини   ›   Търсим и пчелояди през 2011
Принтирай
Изпрати на птиятел

Търсим и пчелояди през 2011

2011.02.24
Търсим и пчелояди през 2011
За пета поредна година "Пролет на живо" приканва да посрещнем завръщащите се от юг птици. Тази година кампанията проследява пет мигриращи вида: бързолета, селската лястовица, белия щъркел, кукувицата и изключително пъстрият нов за 2011 г. вид: обикновения пчелояд.
 
Едни от най-пъстрите европейски птици, обикновените пчелояди са още по-лесно забележими благодарение на склонността им да кацат върху жици, изсъхнали дървета или други високи места, откъдето те забелязват своятя плячка – насекомите. Пчелоядите са изключително социални птици, често срещани в големи ята. Когато не мигрират дори си сътрудничат при отглеждането на малките. Миграцията е тежко изпитание за този вид, като учените оценяват, че само един на всеки три пчелояда, напускащи Европа през есента, се завръща на пролет.
Прочети също:

Spring Alive is supported by

HC Group