Благодарности

Европейският проект www.springalive.net се осъществява с подкрепата на Европейската комисия по повод 25-тата годишнина на Европейската директива за птиците (79/409/CEE).
Благодарим на всички български участници в Жива пролет, които регистрират първите си пролетни наблюдения на щъркели, лястовици, кукувици и бързолети!
Благодарим на служителите и хората от БДЗП, които се включиха активно и професионално в работата по проекта! Благодарности на нашите партньори и приятели, които допринасят за популярността на Жива пролет чрез интернет в цялата страна!
Благодарим също на екипите на Кралското дружество за защита на птиците - Великобритания (RSPB) и на полския партньор на BirdLife International OTOP - организациите, които координират проекта Жива пролет в Европа и поддържат уеб-страницата www.springalive.net!