Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Home   ›   Bahar xəritəsi
Baharın gəlişi
Daha çox məlumat almaq üçün aşağıdakı konfiqurasiyanı dəyişdir
Müşahidələrin sayı:
4
Statusu:
2018-02-23
Ölkəni seç
seçilmiş ölkədən müşahidələri bax
Növü seç
seçilən növün qeydiyyatlarına bax

Cllick on the map to see migration.


Legenda:
Canlı bahar
Nəhəng
Böyük
Orta
Kiçik
Bahar hələ gəməyib